Сообщения

Вітаємо Ніну Віталіївну Слюсаренко з днем народження!

17-18 квітня 2018 року, з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувачів наукового ступеня кандидата наук, підготовленості їх до самостійної науково-дослідної діяльності, в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» проводився кандидатський іспит зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

05 грудня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» відбулася ІІІ Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-методична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами».